Myna

来自BMForum
跳转至: 导航搜索

BMForum Myna

BMForum 讨论系统的版本代号。

Myna 八哥

八哥又名了哥、鹦鹆、寒皋、鸲鹆、驾o、加令、中国凤头八哥、凤头八哥、九官鸟,古时称秦吉了。